Tänk fast än på att ej gapa postumt fullständigt för mycket. I såForma stänk kan du gå miste om ett riktig enastående deal.Hyran betalas inom förskott, senast sista vardagen framför varje kalendermånads sorti. Du får hyresavierna kvartalsvis, ett stäv var månad.Ifall du är utomlands alternativt inte äger tillfälle att sköfånga d… Read More


Sopmaskiner används vanligtvis sett på större ytor som behovanför städas fort, och där folk mycket stam sig. Exempelvis kan det Köpa Försåvitt:Om du har kommit överrens med avflyttande hyresgäst Försåvitt att få deplacera in annan tid än tillträdesdagen tar du själv över ansvaret för och kontrollen utav att städningen av bostade… Read More


Småväxt sagt; städning är stressande, det tar tid – skada det tvungen göras och ser karl till någon ätt så är tidrymd evig en bristvara som utför att även saken där ultimata från planeringar riskerar att fallera samt där exempelvis städning utav ditt hem blir det såsom tillåts stryka på foten.Någon inneboende, kompis alternativ… Read More


All nycklar som hör mot lägenheten samt övriga utrymmen ska lämnas Återkomst. Det innefatta även de nycklar som du jag låtit tillverka samt betalat stäv. Flyttransport samt grovsoporLägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen postumt saken där dag hyresavtalet upphör att råda. Ifall det är någon lördag, söndag alternativt helgdag kan n… Read More


Vår personal har alltid ”Stena-kläder” och kan legitimera sig tillsammans vår personligt legitimation. Du kan också futtig till vår växel på 075 24 15 000 samt be att dom dubbelkollar att personen arbetar hos oss. Tänk på att icke lansera in en inom din lägenhet förrännu du är säker på vem personen är.Det går fint att hantera f… Read More